slide1-resize
۱۸۰
%d8%b4%d8%b4%d8%b4%d8%b4%d8%b4%d8%b4%d8%b4%d8%b4%d8%b4%d8%b4%d8%b4%d8%b4%d8%b4%d8%b4%d8%b4

درباره ما

شرکت روبین طب گستر افتخار دارد همگام با اساتید محترم و دانشجویان عزیز جهت فراهم نمودن مواد و لوازم آزمایشگاهی با جامعه علمی و تحقیقاتی کشور همکاری نماید.
1 – سنتز انواع پرایمر و پروب
2- سنتز انواع پروتیین
3- سنتز انواع ژن
4- ارایه خدمات تعیین توالی DNA (sequencing)
5- ارایه خدمات تعیین توالی پروتیین
6- ارایه انواع پلیمرازها – مارکرها – real time master mixes & dNTPs
7 – انواع کیت و آنزیمهای آزمایشگاهی
8 – انواع لوازم مصرفی کشت سلول و یکبار مصرف آزمایشگاهی
هرنوع ماده از هر کمپانی به شرطی که نیاز به رعایت زنجیره سرد نداشته باشد از طرف این شرکت قابل تامین می باشد .

اخبار

آبان ۲, ۱۳۹۶
۱۰۸۰

خدمات سنتز پرایمر و پروب با بهترین کیفیت در زمان مناسب و به صورت لیوفیلیزه تقدیم می گردد . با سابقه طولانی و سرویس دهی عالی […]
تیر ۱۰, ۱۳۹۵

NGS

Thechnical Bulletin Next – Generation Seqencing technical-bulletin-sequencing