slide1-resize
۱۴-۱۴-۱۴
%d8%b4%d8%b4%d8%b4%d8%b4%d8%b4%d8%b4%d8%b4%d8%b4%d8%b4%d8%b4%d8%b4%d8%b4%d8%b4%d8%b4%d8%b4

درباره ما

شرکت روبین طب گستر افتخار دارد همگام با اساتید محترم و دانشجویان عزیز جهت فراهم نمودن مواد و لوازم آزمایشگاهی با جامعه علمی و تحقیقاتی کشور همکاری نماید.
سنتز انواع پرایمر و پروب
سنتز انواع پروتیین
سنتز انواع ژن
ارایه خدمات تعیین توالی DNA (sequencing)
ارایه خدمات تعیین توالی پروتیین
ارایه انواع پلیمرازها – مارکرها – real time master mixes & dNTPs
انواع کیت و آنزیمهای آزمایشگاهی
انواع لوازم مصرفی کشت سلول و یکبار مصرف آزمایشگاهی
هرنوع ماده از هر کمپانی به شرطی که نیاز به رعایت زنجیره سرد نداشته باشد از طرف این شرکت قابل تامین می باشد .

اخبار

آبان ۲, ۱۳۹۶
۱۰۸۰

خدمات سنتز پرایمر و پروب با بهترین کیفیت در زمان مناسب و به صورت لیوفیلیزه تقدیم می گردد . با سابقه طولانی و سرویس دهی عالی […]
تیر ۱۰, ۱۳۹۵

NGS

Thechnical Bulletin Next – Generation Seqencing technical-bulletin-sequencing