اخبار

آبان ۲, ۱۳۹۶
۱۰۸۰

خدمات سنتز پرایمر و پروب با بهترین کیفیت در زمان مناسب و به صورت لیوفیلیزه تقدیم می گردد . با سابقه طولانی و سرویس دهی عالی […]
تیر ۱۰, ۱۳۹۵

NGS

Thechnical Bulletin Next – Generation Seqencing technical-bulletin-sequencing